Аналитична

  • Течно-хроматографски системи /Детектори- VWD, MWD, DAD, FLD, MS, MS/MS, Evaporating light scattering detector, RID
  • Газ-хроматографски системи /Детектори- FID, MS, NPD, ECD, TCD, NCD, SCD
  • Атомна спектроскопия-ICP/MS, ICP/OES, AA
  • Спектрофотометри-UV/Vis, FTIR, Fluorescence
  • TOC анализтори
  • Фотохимични реактори
  • Модули на системи – автоматични инжектори, хедспейс автоматични инжектори, помпи, дегазери, детектори
  • Апарати за тестване разтворимост на таблетки/Tablet Dissolution systems
  • Компютърен хардуер/COMPUTER HARDWARE
  • Компютърен софтуер/COMPUTER SOFTWARE 

Продуктова гама