Съхранение на проби и пробоподготовка

Епруветки, капачки и стативи

Епруветки, капачки и стативи

„КЕМ АС ИНЖЕНЕРИНГ”ООД предоставя цялостни решения за съхранението и проследимостта на проби на Micronic Europe BV, чиито ексклузивен дистрибутор е фирма Kinesis. 
  • “Micronic” Капачки и стативи
  • “Micronic” оборудване и софтуер
  • “Micronic” епруветки: 2D DataMatrix
  • “Micronic” епруветки: с буквено-цифров код
  • “Micronic” епруветки: некодирани
  • “Micronic” епруветки: TraXis
  • Стативи за съхранение на  проби 
  • Епруветки за съхранение на  проби, Тапи и Стативи

Продуктова гама