Физикохимични анализи

  • Апарат за измерване размер на частици - Granulometer VASCO, производител Cordouan Tecnologies, Франция VASCO_datasheet.pdf 
  • Апарат за измерване на ᵹ(зета)-потенциал - Zeta Potential WALLIS, производител Cordouan Technologies, Франция Wallis-zeta-datasheet.pdf 
  • Апарат за измерване размер и концентрация на нано-частици във водни проби - NP Analyzer MAGELLAN, производител Cordouan Technologies, Франция NP Magelan Analyser-datasheet.pdf 
  • Рефрактометър ARAGO, производител Cordouan Technologies, Франция

Продуктова гама