Течна-хроматография (LC)

Колони

Колони

„КЕМ АС ИНЖЕНЕРИНГ”ООД предлага новите за пазара TELOS HPLC колони, произведени от Kinesis. TELOS колоните имат неоспоримото предимство, че за пълнежът им се използва силициев диоксид с най-високата степен на чистота, а с уникалните патентовани техники за химично свързване се създава ново поколение свързани фази. В резултат на това колоните са с висока степен на възпроизводимост, уникална селективност и висока ефективност, позволяващи разделянето на  голям брой и трудноразделящи се вещества.
 • TELOS Колони ®
  • Комерсиални еквиваленти (виж каталог по долу)
  • Без пазарен аналог (виж каталог по долу)
 • Йонообменни
 • Нормална фаза
 • Обърната фаза
 • Афинитетни
 • За гел-проникваща хроматография
 • HILIC
 • За SCF (Super Critical Fluid) хроматография
 • Стъклени (за хроматография при ниско налягане)- с/без пълнеж, аксесоари
Каталог TELOS Колони ® - Комерсиални еквиваленти 3 Mb (pdf) свали
Каталог TELOS Колони ® - Без пазарен аналог 2 Mb (pdf) свали

Продуктова гама