Течна-хроматография (LC)

Консумативи и резервни части

Консумативи и резервни части

Предлагаме консумативи и резервни части за:

- Инжектори -игли, седла, уплътнения,”loop” капиляри, пробовземащи бутала
- Помпи – бутала, клапани, уплътнения
- Детектори - проточни клетки
- Дегазери - капиляри, уплътнения
Кабинет за разтворители/подвижни фази - филтри, фрити.
Kinesis HPLC Spares Catalogue 4 Mb (pdf) свали

Продуктова гама