За нас

Наши клиенти са


  • Лаборатории за клинични изпитвания
  • Лаборатории в химичната индустрия
  • Лаборатории по опазване на околоната среда
  • Лаборатории в хранителната индустрия
  • Медицински институции
  • Лаборатории в аграрната промишленост
  • Лаборатории в нефтопреработвателната  индустрия
  • Лаборатории във фармацевтични заводи-в направленията Наука и развитие  и Качествен контрол
  • Научни институти
  • Изпитвателни лаборатории