Общо- лабораторни

Обезопасяване на разтворители

Обезопасяване на разтворители

„КЕМ АС ИНЖЕНЕРИНГ”ООД предлага гамата от продукти на KX VaporSafe системите. Дизайнът на KX VaporSafe минимизира емисиите на летливите органични съединения в HPLC и UHPLC лабораториите. Продуктовата гама включва капачки за безопасно съхранение на разтворители и колектори за отпадни органични разтворители позволяваща на химика да създаде изцяло затворена система за  разтворители. Капачките за бутилки от Diba Industries са разработени за обезопасяване от рискови среди при различни приложения. Те могат да се автоклавират и са подходящи за използване с биологични среди.
  • Капачки за бутилки
  • Контейнери за разтворители
  • Накрайници и адаптори

Продуктова гама