Общо-лабораторна

         RAYPA_Каталог.pdf
 • Автоклави
 • Осмометри
 • Центрофуги
 • Везни
 • Вакуум-изпарители
 • Микровълнови и ваккумни пещи
 • Водни бани
 • Системи за дестилирана и ултра чиста вода
 • Ваккумни остановки за пробоподготовка
 • Вортекс-миксери
 • Клатачни машини
 • Газ-генератори

Продуктова гама