Общо- лабораторни

Консумативи за флуидни потоци, фитинги, капиляри

Консумативи за флуидни потоци, фитинги, капиляри

„КЕМ АС ИНЖЕНЕРИНГ”ООД има възможността да предложи по-голяма част от всеобхватната гама от химични и лекарствени сравнителни стандартни вещества, които да задоволят всички съвременни нужди на аналитичните лаборатории. Стандартите са висококачествени и са съпроводени със съответните сертификати по качество, според изискванията на ISO или Guide 34

Обезопасяване на разтворители

„КЕМ АС ИНЖЕНЕРИНГ”ООД предлага гамата от продукти на KX VaporSafe системите. Дизайнът на KX VaporSafe минимизира емисиите на летливите органични съединения в HPLC и UHPLC лабораториите.

повече»
Работа с течности

Работа с течности

  • Пипети, накрайници за пипети/ PD накрайници
  • Стативи за пипетиv  
  • Диспенсъри/Бюрети
  • Помощни уреди за пипетиране
Микропетрита, “PCR” продукти, дълбоки “well plates”

Микропетрита, “PCR” продукти, дълбоки “well plates”

Микропетрита, “PCR” продукти, дълбоки “well plates” с капак или фолио за херметично затваряне
Други консумативи

Други консумативи

  • Кювети
  • Стативи за кювети
  • Пастьор пипети
  • Парафилми

Продуктова гама