Услуги

Обучения и  консултации

Обучения и консултации

Обучения и  консултации:
- за работа с  апаратурата
- при оптимизиране на методи за пробоподготовка и анализ
- в областта на инструменталния химичен анализ и методите за пробоподготовка на проби за химичен анализ
- при съставяне на Стандартни Оперативни Процедури (СОП)