Партньори

 „Кем АС Инженеринг” ООД  е ексклузивен дистрибутор за България и партньор на фирмите:
 

Kinesis, Великобритания, която стана част от американската Cole Parmer през 2017 г. и е един от глобалните производители и дистрибутори на лабораторна апаратура, резервни части и консумативи за хроматография, пробоподготовка, съхранение на проби, медицинска химия и други. Глобализирането на “Kinesis” им дава неоспоримото предимство, че работят директно с водещи производители и предлагат изключително конкурентни цени, като едновременно с това обезпечават клиентите си с безкомпромисно качество.

 

RIGOL Technologies Inc. е основана през 1998 година и серитифициарана  по ISO9001 Система за управление на качеството и ISO14001:2004 Система за управление на околна среда. Компанията вече има водещи позици като T&M (Test and Measurement) лидер и технологичиен иноватор в производстовото на апаратура за химичен анализ и електронни измервания. 
Основната продуктова линия на RIGOL включва HPLC системи, UV-Vis спектрофотометри и радиочестотни електронни инструменти и тези инструменти, с по-добрата си достъпност от всякога, помагат на инженери, учени, обучващи се  да отправят с увереност своите предизвикателствата към измерванията.
RIGOL е със седалище Бейджинг, Китай, с офис-клонове в Кливланд, Охайо, САЩ и Мюнхен, Германия. За команията работят 400 човека и има повече от 150 дистрибутори и представители за продажба на продуктите и за сервиз в повече от 60 страни/региони на 6 континента.

 
Cordouan Technologies, Францияе производител на апаратура, която дава иновативни решения за характеризиране наночастици и наноматериали, както и на богата гама от инструменти за Рефрактометрия, Гранулометрия,  Електрофореза, Електронна Микроскопия, включително и продукти за пробоподготовка. Ключови клиенти на "Cordouan Technologies"  са световноизвестни компании, като Total, Rhodia, L'Oreal, ENS Paris and Lyon, CRPP, ENSPCI, STMicro-electronic, INRS, Dow Chemical, ARABLAB, Université of Waterloo и др.


 „Кем АС Инженеринг” ООД е оторизиран дистрибутор на:
 
DataApex, базирана в Прага,
Чешка Република, е частна компания създадена през 1991, която разработва и произвежда хроматографски софтуер.  
DataApex непрекъснато се стреми да доставя на клиентите си ефикасни и все по-съвременни решения за получаването и обработката  на хроматографските данни. Настоящата продуктова линия, наречена Clarity, е вече трето поколоение софтуер за хроматография. Тя се основава на връзката на експертен опит, натрупан през годините на пазара и гъвкавост при приемането на най-новите тенденции в хроматографската индустрията.
Непрекъснатият ръст на продажбите доказват, че акцентирането върху интуитивния дизайн, най-добрите стандарти за качество и силната ангажираност да доставя вискокачествена техническа поддръжка, отговарянето на изискванията на все по-бързо растящия брой от удовлетворени клиенти.
Продукти на DataApex са продадени в над повече от 100 държави по света. 13 производители на хроматографска апаратура предлагат на клиентите си собствени брандирани версии на DataApex софтуера.
DataApex притежава ISO9001 сертификат, международно признат стандарт за контрол на качеството. Сертификатът покрива разработка, производство, обработка на поръчки и процедури за поддръжка и потвърждава че DataApex е силно ангажирана да доставя висококачествени продукти и услуги на клиентите си.

 
VUV ANALYTICSе американска компания, 
първият в света производител с патентовна технология на иновативния и универсален УВ детектор за газова хроматография. Уникалността на детектора се изразява в неговата възможност да сканира във вакуумната УВ област, т.е. от 120 nm, за разлика от конвенционалните УВ детектори, които са ограничени до 190 nm. Именно от тази характеристика на детектора идва и името на компанията VUV - vacuum ultraviolet. VUV детекторът е специфифичен към химичната структура на съединението, позволявайки някои от разделянията да стават в самия детектор. При конвенционалната хроматография се разчита на разделянето на веществата преди да достигнат до детектора, т.е. разделянето зависи от избора на хроматографските условия-хроматографска колона, скорост на потока, температура и др., което усложнява  и удължава анализа, докато с VUV анализът става доста лесен и бърз, което се дължи на способността му да „разплете“ (деконвоюлира) припокриващите се спектрални отговори (пикове).  
Продуктовата VUV гама включва: VGA-100 детектор, VGA-101 детектор, SVGA-100 анализатор
VUV ASTM: ASTM D8071-17, Standard Test Method for Determination of Hydrocarbon Group Types and Select Hydrocarbon and Oxygenate Compounds in Automotive Spark-Ignition Engine Fuel Using Gas Chromatography with Vacuum Ultraviolet Absorption Spectroscopy Detection (GC-VUV), ASTM International, West Conshohocken, PA, 2017, www.astm.org
 
Skyray Instrument Inc., създадена през 1992 година, днес е водеща компания за производство на високотехнологично аналитично оборудване за рентгенова флуоресцентна спектрометрия (XRF), газ-хроматография (GC), течна хроматография (HPLC), анализ с индуктивно-свързана плазма (ICP), мас-спектрометрия (MS), атомно-абсорбционна спектрометрия (AAS), оптично-емисионна спектрометрия (OES), за откриване на опасни елементи - RoHS / WEEE / CPSARoHS

RAYPA, Испания, е производител на апаратура и оборудване за лаборатории от 1970 година. Продуктовото им портфолио включва автоклави за стерилизация, термостатирани водни бани, фризери и хладилници, анализатори за вода,  магнитни бъркалки, инкубатори, вискозиметри и др.  Всички продукти са с високо качество, произведени са в съответствие с изискванията на приложимите европейски директиви и притежават "CE" маркировка.