Поддържащо оборудване

  • Системи за непрекъсваемо токозахранване (UPS)
  • Помпи: за първичен вакуум, ротационни-вакуум помпи, турбо-молекулярни помпи, дифузионни помпи и др.

Продуктова гама