Съхранение на проби и пробоподготовка

Преципитиране на протеини и течно-течна екстракция

Преципитиране на протеини и течно-течна екстракция

Преципитиране на протеини и течно-течна екстракция

Продуктова гама