Услуги

Разработва, оптимизира, валидира и въвежда в  работа

Разработва, оптимизира, валидира и въвежда в работа

Разработва, оптимизира, валидира и въвежда в рутинна работа методи за анализ на химични вещества, в съответствие с GLP и регулаторни изисквания;