Сравнителни стандартни вещества

„КЕМ АС ИНЖЕНЕРИНГ”ООД има възможността да предложи по-голяма част от всеобхватната гама от химични и лекарствени сравнителни стандартни вещества, които да задоволят всички съвременни нужди на аналитичните лаборатории. Стандартите са висококачествени и са съпроводени със съответните сертификати по качество, според изискванията на ISO или Guide 34
  • Лекарствени стандартни вещества
  • Неорганични стандартни вещества
  • Органични стандартни вещества
  • Нефтохимични стандартни вещества

Продуктова гама