Съхранение на проби и пробоподготовка

Епруветки, капачки и стативи

„КЕМ АС ИНЖЕНЕРИНГ”ООД предоставя цялостни решения за съхранението и проследимостта на проби на Micronic Europe BV, чиито ексклузивен дистрибутор е фирма Kinesis.

повече»
Колони за он-лайн екстракция

Колони за он-лайн екстракция

Колони за он-лайн екстракция
Колони за “flash” хроматогрфия

Колони за “flash” хроматогрфия

Колони за “flash” хроматогрфия с/без пълнеж, фрити, тапи
DisQuE Quechers и Сорбенти

DisQuE Quechers и Сорбенти

DisQuE Quechers и Сорбенти
Преципитиране на протеини и течно-течна екстракция

Преципитиране на протеини и течно-течна екстракция

Преципитиране на протеини и течно-течна екстракция
SPE 96 Well Plates

SPE 96 Well Plates

SPE 96 Well Plates
TLC плаки, колонки за сухи проби

TLC плаки, колонки за сухи проби

TLC плаки, колонки за сухи проби
Ваккумна остановка за мултипробоподготовка

Ваккумна остановка за мултипробоподготовка

Ваккумна остановка за мултипробоподготовка

Продуктова гама