Съхранение на проби и пробоподготовка

TELOS® продукти за пробоподготовка

TELOS® продукти за пробоподготовка

  • TELOS® Protein Precipitation Products,
  • TELOS neo™ SPE Columns and 96-well Plates,
  • TELOS® Silica-based SPE Columns ,
  • TELOS™ ENV SPE Columns,
  • TELOS™ H-CX,
  • TELOSÒ Phase Separator Plates & Columns
  • TELOS MICROPLATE™
Информация TELOS® Protein Precipitation Products 304 Kb (pdf) свали
Каталог TELOS® Protein Precipitation Products 344 Kb (pdf) свали
Информация - TELOS neo™ SPE Columns and 96-well Plates 68 Kb (pdf) свали
Каталог TELOS neo™ SPE Columns and 96-well Plates 572 Kb (pdf) свали
Каталог TELOS® Silica-based SPE Columns 2 Mb (pdf) свали
Информация TELOS™ ENV SPE Columns 473 Kb (pdf) свали
Каталог TELOS™ H-CX 321 Kb (pdf) свали
Как да ползваме TELOSÒ Phase Separator Plates & Columns 695 Kb (pdf) свали
Каталог TELOSÒ Phase Separator Plates & Columns 1 Mb (pdf) свали
TELOS MICROPLATE™ 632 Kb (pdf) свали

Продуктова гама