Услуги

Тества апаратурата в съответствие с  регулаторни критерии

Тества апаратурата в съответствие с регулаторни критерии

Тества апаратурата в съответствие с  регулаторни критерии - IQ/OQ/PQ/IPV процедури

IQ-Installation Qualification Това е документ, в който са записани параметри от инсталирането на инструмента. Информацията в този документ е свързана с физическото инсталирането на инструмента и фактически не дава информация за работата на системата. Характеристики като място на инсталиране, подходящо електро-захранване, режими включен/изключен, някакви наблюдавани грешки и др....Серийните номера и моделите също се записват в документа. 

OQ-Operational Qualification Този документ включва серия от тестове които дават информация за това как работи инструментът. Дали отговаря на спецификациите на производителя?Това е най-често срещания тип документация за HPLC / FPLC системите. Тази процедура често се провежда преди PQ теста. 

PQ-Performance Qualification Това е тест, който удостоверява работата и възпроизводимостта на системата и обикновено се провежда след като OQ проверката е приключила.  Тестът най-често се изпълнява за HPLC / FPLC апаратура. 

IPV- Instrument Performance Verification Това са серия от тестове и оценки, които се записват и удостоверяват, че системата работи в рамките на зададени параметри. Процедурата също документира дали системата отговаря на спецификациите на производителя. Тази процедура най-често се използва при Спекторфотометри. 

Всяка апаратура за измерване, използвана от „Кем АС Инженеринг” ООД е калибрирана от акредитирана организация.