Услуги

„Кем АС Инженеринг” ООД предлага висококачествено обслужване на разнообразна лабораторна апаратура от различни производители, разчитайки на богатия професионален опит на сертифицираните си експерти. Нашите сервизни инженери са квалифицирани да изпълняват IQ/OQ/PQ/IPV процедурите, в съответствие с регулаторни изисквания, за повечето инструменти, които обслужваме.  На  клиентите ни ние предлагаме  обучения и консултации, съдействие при създаване на  Стандартни Оперативни Процедури (СОП) и  методологична помощ.
Инсталира, тества и привежда в работен режим

Инсталира, тества и привежда в работен режим

Инсталира, тества и привежда в работен режим аналитична и лабораторна апаратурата.
Обучения и  консултации

Обучения и консултации

Обучения и  консултации:
- за работа с  апаратурата
- при оптимизиране на методи за пробоподготовка и анализ
- в областта на инструменталния химичен анализ и методите за пробоподготовка на проби за химичен анализ
- при съставяне на Стандартни Оперативни Процедури (СОП)
Разработва, оптимизира, валидира и въвежда в  работа

Разработва, оптимизира, валидира и въвежда в работа

Разработва, оптимизира, валидира и въвежда в рутинна работа методи за анализ на химични вещества, в съответствие с GLP и регулаторни изисквания; 

Апаратура, която обслужваме:

Аналитична: Обща лабораторна:
HPLC (Liquid Chromatography)/UPLC/GPC
Gas Chromatography
LC Mass Spec (ESI, API)
GC Mass Spectrometry
ICP-MS
Capillary Electrophoresis
Gel Electrophoresis
Mass Spectrometry
Module Components
Autosamplers CTC, HTA
Detectors UV, FTIR, AA
Tablet Dissolution
Refractometers
Total Organic Carbon(TOC)
Autoclaves
Osmometers
Water Purification
Ovens, Vacuum Ovens
Gas Generators
 
     Сервизните инженери на «Кем АС Инженеринг» ООД са на разположение да Ви консултират дистанционно или на място за отстраняване на технически, софтуерен или методологичен проблем.
     Моля, при възникване на проблем, да се свържете с нас на телефон: 0888 354 378 или на електронен адрес rihristov@yahoo.com.
     За по-общи въпроси, моля да използвате формата за Контакт с нас.