За нас

В ”Кем АС Инженеринг” ООД работят сертифицирани специалисти с богат и дългогодишен теоретичен и практически опит в областта на газовата и течната хроматография, мас – спектрометрията, молекулната спектрометрия и елементния анализ, както и със специализираните в тези области софтуери. Професионалните умения  на екипа покриват обслужването на широка гама аналитична и лабораторна апаратура от водещи производители, като Agilent, Hewlett-Packard, Distek, Polymer Laboratories, Varian, Tekmar Dohrmann, Erweka, Waters, Shimadzu, Thermo Fisher Scientific и др.

Като фирма, която е сертифицирана по ISO 9001 и следва философията на въведената си система за управление на качеството, стремежът ни е непрекъснато да поддържаме и подобряваме качеството на нашите услуги. Приоритетите на нашата компания са не само да осигуряваме висококачествено и надеждно обслужване, но и напълно да удовлетворяваме изискванията на Клиента.

Наши клиенти са


  • Лаборатории за клинични изпитвания
  • Лаборатории в химичната индустрия
  • Лаборатории по опазване на околоната среда
  • Лаборатории в хранителната индустрия
  • Медицински институции
  • Лаборатории в аграрната промишленост
  • Лаборатории в нефтопреработвателната  индустрия
  • Лаборатории във фармацевтични заводи-в направленията Наука и развитие  и Качествен контрол
  • Научни институти
  • Изпитвателни лаборатории